TAỊ SAO VIỆC BỔ SUNG SÁNG QUANG HỢP CHO CÂY HỒNG LẠI QUAN TRỌNG

Ánh sáng là yếu tố quyết định đến sự sống, sinh trưởng, phát triển hình thành năng suất và phẩm chất của cây trồng. Nếu không có ánh sáng thì không thể có sự sống trên trái đất bởi vì toàn bộ các sản phẩm mà con người sử dụng: lương thực, thực phẩm, nhiên liệu, vải vóc,… tất cả đều là sản phẩm bắt nguồn từ quang hợp của cây xanh. Qua quá trình quang hợp, cây đã biến đổi năng lượng của mặt trời thành năng lượng hóa năng cho con người sử dụng. Thông qua sự thay đổi chế độ chiếu sáng cho cây trồng chúng ta có thể làm thay đổi sự sinh trưởng, phát triển của cây, điều khiển sự phát sinh hình thái, sự ra hoa, năng suất và phẩm chất của cây

Đối với tất cả các loại cây thì ánh sáng mặt trời là một nguồn sống bất di bất dịch. Cỏ chỉ phát triển được khu vực nào có nắng, nếu khu vực mát thì cỏ sẽ không thể nào phát triển được. Đây là quy luật của tư nhiên.

Ánh sáng mặt trời rất quan trọng đối với hồng

    Ánh sáng quang hợp cho hoa hồng:

  • Đới với dãy bước sóng ánh sáng của mặt trời, không phải tất cả các bước sóng trong dãy quang phổ là cần thiết đối với cây.
  • Cây sẽ hất thụ 1 số dãy quang phổ cơ bản sau đây: bước sóng ánh sáng màu xanh 450nm là dãy hổ trợ cây tích nước trên bề mặt lá, dãy bước sóng đỏ 660nm là dãy hổ trợ đọt cây vươn lên ra hoa kết quả, thúc đẩy quá trình chuyển đổi chất trong thân cây để tạ ra lượng đường cho quả.
  • Cây hồng hầu như cần tất cả các dãy bước sóng kể trên nhưng tỷ lệ sẽ khác nhau do chu kì quá trình của cây hồng đòi hỏi cường độ bước sóng nhiều là ở dãy 660nm

Điều quan trọng của việc bổ sung ánh sáng quang hợp cho hoa hồng.

  • Cây hoa hồng do là cây ưu nắng nên khi thiếu nắng trong điều kiện trồng cây thì cây hồng sẽ mau yếu và dễ bệnh. Do đó việc đảm bảo cường độ quang hợp cho hồng đủ là điều hêt sức quan trọng đôi với sức khỏe của cây.
  • Việc sử dụng đèn quang hợp cho hoa hồng trong điều kiện hiện tại thiếu nắng đang là xu hướng và đã giải quyết được bài toán thiếu nắng của cây.
  • Khi sử dụng bạn nên nắm được điều kiện trồng hiện tại của cây, cây đang có nắng bao nhiêu tiếng trực tiếp mỗi ngày. Để dễ dàng hơn trong quá trình lựa chọn đèn.
  • Còn về phương thức bổ sung thì đèn trồng hoa hồng ZAKO đã được tích hợp đủ bước sóng theo nhu cầu của cây hồng, việc còn lại bạn phải đảm bảo cường độ sáng được chiếu đến cây.

Trong quá trình lựa chọn đèn led cho trồng hoa hồng, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể hợn. Điện thoại: 0909821118